CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Region Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13.00-16.30 om inget annat anges.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Du deltar på de programpunkter du önskar.  

Kommande CKF-seminarier 

Ännu inte planerat.

Material från tidigare seminarier

Tema sömn och hälsa 
Sömn och social ångest, Maria Tillfors, Professor i psykologi, KaU
Varför ska vi bry oss om sömnen i psykiatrisk vård? Annika Norell-Clarke, Fil Dr i psykologi & leg psykolog, KaU