Forum Värmland 2021

Forum Värmland är en forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Forum Värmland

Forum Värmland genomförs som en helt digital konferens tisdag 16 februari 2021. Ämnen på programmet är implementeringsforskning gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete, evidensbaserade metoder inom cancerrehabilitering, psykisk ohälsa vid hjärt-kärlsjukdom och depressionsbehandling av unga. Dessutom så kommer en digital postervisning att genomföras.

 

Anmälningslänk Forum Värmland 2021.

Anmälan är öppen ända fram tills konferensen börjar den 16 februari. Det går inte att se konferensen i efterhand.

Program Forum Värmland 2021

Konferensprogrammet i pdf-format

8.30
Det digitala mötet öppnas
Digitala postrar finns tillgängliga hela dagen. För att se och rösta på bästa poster behöver du gå in här (live.digitalamoten.nu).

9.00
Välkomsthälsning
Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland
Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet
Henrietta Huzell moderator, Karlstad universitet

9.15
Introduktion till implementeringsvetenskap
Kristin Thomas biträdande lektor och Margit Neher lektor båda Linköpings universitet

10.00
Introduktion digitala postrar

För att se och rösta på bästa poster behöver du gå in här (live.digitalamoten.nu).

10.30
Implementering av digitala innovationer – lärdomar från två exempel
Kristin Thomas biträdande lektor och Margit Neher lektor båda Linköpings universitet

11.15
Friskvård

11.25
Nyblivna docenter
Mobbning och psykisk hälsa bland unga Linda Beckman docent folkhälsovetenskap, Karlstad universitet
Stroke och demens Brynjar Fure docent, överläkare, Region Värmland

12.00
Lunchpaus, digitala postrar finns tillgängliga

13.00
Nybliven docent
Cancer och inflammatoriska biomarkörer Ann Erlandsson docent medicinsk vetenskap, Universitetslektor, Karlstad universitet

13.15
Nyblivna doktorer
Hemi and Total Wrist Arthroplasty Per Fischer med doctor, ortoped, handkirurg, Region Värmland
Addisons sjukdom och associerad autoimmunitet Jakob Skov med doktor, överläkare, Region Värmland

13.35
Friskvård

13.45
Nyblivna doktorer
Psykiske problemer hos ungdom og helsesykepleiers tverrfaglige samarbeid Marie Dahlen Granrud Førsteamanuensis Høgskolen Innlandet
Stresshanteringsträning för sjuksköterskestudenter Ulrik Terp fil doktor psykologi, Karlstad universitet

14.05
Digitala postrar 

För att se och rösta på bästa poster behöver du gå in här (live.digitalamoten.nu).

14.30
Nyblivna doktorer
Att beskriva vardagsfunktion hos patienter med schizofreni Anna-Karin Olsson fil doktor, arbetsterapeut psykiatriska NU sjukvården
Sexuell hälsa och hälsopromotion i övergången från adolescens till ung vuxen Brian Unis fil doktor, Karlstad universitet
Nyutbildade sjuksköterskor, klinisk kompetens, professionell utveckling och arbetssituation på akutsjukhus Anna Willman sjuksköterska, fil doktor omvårdnad, Karlstad universitet
Att legitimera och ta tillvara psykiatripatienters erfarenhetsbaserade kunskap i Delat beslutsfattande - utmaningar och möjligheter Katarina Grim fil. doktor vårdvetenskap, lektor i socialt arbete, Karlstad universitet

15.15
Forskningen på implementering av klinisk riktlinje depression, Deplyftet
Anna Santesson överläkare, specialist inom Barn-och ungdomspsykiatri, BUP Halland och doktorand Lunds universitet

15.50
Bästa poster och avslutning

Maria EH Larsson, chef Centrum för klinisk forskning och utbildning, Region Värmland
Helene Wadensjö, prefekt, Karlstads universitet

Forum Värmland 2020

Forum Värmland 2020 handlade om stärkande rörelser för rörelseorganen; effektiva organisationsmodeller för personer med höftfrakturer och artros, motivationsprocesser, hälsovinster av vardagsmotion.