Forum Värmland 2022

Forum Värmland är en forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Forum Värmland

Nästa Forum värmland har temat "Covid -19 pandemin - en tillbakablick som riktar sig framåt" och genomförs måndagen den 14 februari 2022, på Karlstad CCC.
Inbjudan i utskriftsformat (pdf)

Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet i Värmland. Forumet inkluderar en framåtriktad paneldialog kring hur vi ska möta det nya normala i samverkan mellan akademi och hälso-och sjukvård.

  • Presentation av forskningsprojekt
  • Presentation av nya avhandlingar
  • Presentation av nya docenter
  • Postertorg

Mer information finns på kau.se/forumvarmland

Forum Värmland 2021

Forum Värmland 2021 genomfördes helt digitalt och handlade om implementeringsforskning gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete, evidensbaserade metoder inom cancerrehabilitering, psykisk ohälsa vid hjärt-kärlsjukdom och depressionsbehandling av unga. Dessutom så genomfördes en digital postervisning.