Nyheter Forskning

Utlysning av forskningsanslag inom området ”Förbättrad livskvalitet för äldre”

Familjen Kamprads stiftelse utlyser forskningsanslag inom området ”Förbättrad livskvalitet för äldre”.

Artikel publicerad i Gastroenterology

Genom en unik databas har Louise Emilsson studerat risken för tarmcancer hos individer med celiaki. Hon har nu fått en artikel publicerad i Gastroenterology.

En miljon extra till forskning relaterat till covid-19 i Region Värmland

Centrum för klinisk forskning utlyser forskningsmedel löpande under 2020 till covid-19 forskning. Nu finns en miljon kronor extra till forskning relaterad till covid-19 att ansöka om.

Landsförfrågan är en ny koordinerad tjänst för studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige tjänsten Landsförfrågan.

Ny nationell dataportal för forskning om covid-19 lanseras

Idag lanseras en nationell dataportal om forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Dataportalen förenklar för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata.

Jakob Skov spikade avhandling

Måndagen den 25 maj spikade Jakob Skov sin avhandling ”Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases” på sjukhusbiblioteket.

Clinical Trials Day onsdag 20 maj

Region Värmland uppmärksammar Clinical Trials Day, med en lunchföreläsning om erfarenheter från pågående läkemedelsprövningar och akademisk forskning som bedrivs inom regionen.

Folkhälsoutmaningar temat på årets största forksningskonferens

Årets Forum Värmland, länets största forskningskonferens, samlade forskning om människans rörelseförmåga.

Artikel av epidemiolog Anu Molaris publicerad i Archives of public health

Självskattad hälsa och faktorer som har samband med självskattad hälsa i åldersgruppen 85 år och äldre.

Alexandra Ullstens doktorsavhandling är spikad

Den 2 december spikade Alexandra Ullsten sin doktorsavhandling på björken i sjukhusbiblioteket på CSK.

Tillbaka till Klinisk forskning