Samverkan om klinisk forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland

Ett nytt samverkansavtal gällande klinisk forskning har upprättats mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Avtalet sträcker sig mellan 2019 - 2023 och tillgängliga medel kan sökas för projekt som leder till en breddad och fördjupad forskningssamverkan mellan Kau och RV.

Sex miljoner kronor per år kan fördelas till planering och utförande av kliniska forskningsprojekt. Klinisk forskning förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Utlysningen öppnar: 16 oktober 2019
Utlysningen stänger: 16 december 2019

Mer information finns på Karlstads universitets webbplats.