Folkhälsoutmaningar temat på årets största forksningskonferens

Årets Forum Värmland, länets största forskningskonferens, samlade forskning om människans rörelseförmåga.

Lena Gjevert Johan Sterte

Lena Gjevert, t.f. Hälso och sjukvårdsdirektör Region Värmland, och Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, inviger Forum Värmland 2020.

Alla värmlänningar blir äldre och med det ökar risken för sårbarhet i våra kroppar, men det behöver inte medföra nedsatt livslust eller livskvalitet. Årets Forum Värmland handlade om rörelseapparaten, det vill säga våra leder, muskler och vårt skelett. Här samlades forskning som fördjupar kunskapen kring människans rörelseförmåga som är en intressant folkhälsoutmaning.

Konferenser anordnas i samarbete med Karsltads universitet. En längre sammanfattning och ett bildspel från dagen finns på universitetets webbplats.