Jakob Skov spikade avhandling

Måndagen den 25 maj spikade Jakob Skov sin avhandling ”Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases” på sjukhusbiblioteket.

Jakob Skov är överläkare på diabetescentrum på CSK och disputerar den 5 juni på Karolinska Institutet med avhandlingen "Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases".

Inramningen var lite ovanlig då formerna fick anpassas efter rådande läge med covid-19-pandemin men spikningen på björken i sjukhusbiblioteket genomfördes traditionsenligt.

Jakob Skov

Överläkare Jakob Skov

Avhandlingens innehåll

Autoimmuna sjukdomar kännetecknas av att immunförsvaret angriper kroppens egna vävnader. Autoimmunitet delas in i systemiska sjukdomar där flera vävnader i kroppen angrips, och i organspecifika sjukdomar där enstaka, ofta hormonproducerande organ förstörs. Vanliga exempel på sådana sjukdomar är typ-1 diabetes och underfunktion i sköldkörteln.

Min avhandling tar avstamp i Addisons sjukdom, en ovanlig autoimmun sjukdom som beror på att binjurarna angrips och förstörs. Sjukdomen leder till brist på livsviktiga hormon (glukokortikoider och mineralkortikoider) och kräver livslång behandling med hormonersättningspreparat. Trots behandling har patienter med Addisons sjukdom ökad risk att dö, framförallt i hjärt-kärlsjukdom. Vi kan visa att det i första hand är kvinnor som drabbas av hjärtsjukdom, och att risken förefaller vara kopplad till höga hormonersättningsdoser.

Ett utmärkande drag för autoimmuna sjukdomar är att de ofta ansamlas i familjer eller i enskilda individer. Addisons sjukdom är ett tydligt exempel på detta, då en majoritet av patienterna också har någon annan autoimmunitet, ofta tyroideasjukdom. Med hjälp av Svenska Tvillingregistret har vi kartlagt hur arv och miljö påverkar variationer i förekomst av autoimmuna sjukdomar. Vi kan visa att arvet har stor inverkan på såväl Addisons sjukdom som flera andra organspecifika sjukdomar. Vi kan också visa att autoimmun underfunktion och autoimmun överfunktion i sköldkörteln är avlägset besläktade sjukdomar. En rådande uppfattning idag är att de är nära besläktade, och att de uppkommer till följd av samma eller snarlika genetiska och miljömässiga riskfaktorer, något som våra resultat starkt ifrågasätter.