En miljon extra till forskning relaterat till covid-19 i Region Värmland

Centrum för klinisk forskning utlyser forskningsmedel löpande under 2020 till covid-19 forskning. Nu finns en miljon kronor extra till forskning relaterad till covid-19 att ansöka om.

Region Värmlands centrum för klinisk forsknig, CKF, utlyser forskningsmedel löpande under 2020 till covid-19 forskning. Medel kan sökas av disputerade medarbetare eller medarbetare under handledning inom Region Värmland för forskningstid, forskningsstödjande personal, material, prover, analyser och registerutdrag.

En forskningsplan med budget skall skickas till CKF, pia.h.lundberg@regionvarmland.se. Ansökningar kommer att granskas och beslutas löpande av ledningsgrupp på CKF. Efter att studien fått godkännande av Etikprövningsmyndigheten tilldelas medel löpande under 2020.

Förfrågningar kan ställas till ingela.marklund@regionvarmland.se.