Johanna Rehnberg har fått artikel publicerad i Journal of American Society of Nephrology

Johanna Rehnbergs forskning visar att patienter med IgA nefropati har högre risk att få inflammatorisk tarmsjukdom. Nu har hon fått en artikel publicerad i Journal of American Society of Nephrology.

Johanna_Rehnberg

Johanna Rehnberg är överläkare på njurmedicinkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad. I sin forskning undersöker hon kopplingen mellan glomerulonefrit, sjuklig inflammation i kärl i njurarna, och annan samsjuklighet. Nu har hon alltså fått en artikel om att patienter med IgA nefropati har högre risk att få inflammatorisk tarmsjukdom publicerad i tidskriften Journal of American Society of Nephrology (JASN).
– Det är jätteroligt att vi fått in vårt arbete in en sådan fin tidskrift och det motiverar verkligen till att fortsätta arbeta vidare med att studera samsjuklighet hos denna patientgrupp, säger Johanna Rehnberg.

Johanna Rehnberg har i dagarna också fått motta ett stipendium från Njurstiftelsen för att forska på om patienter med IgA glomerulonefrit löper ökad risk för att drabbas av cancer.

Sammanfattning av artikeln i JASN

Patienter med IgA nefropati har högre risk att få Inflammatorisk Tarmsjukdom

I våra njurar renas blodet från gifter och skadliga ämnen genom tusentals små glomeruli bestående av mikroskopiska kärlnystan. Ibland drabbas dessa glomerulus av en sjuklig inflammation, en glomerulonefrit. IgA-nefropati (IgAN) är den vanligaste glomerulonefriten både i Sverige och i världen. Den kliniska bilden vid IgAN kan variera mycket. Den kan vara väldigt mild och helt asymptomatisk eller presentera sig som en akut njursvikt med högt blodtryck samt blod och äggviteämnen i urinen. Ungefär var fjärde patient med IgAN utvecklar en allvarlig njursvikt med behov av dialys eller njurtransplantation inom 20 år efter diagnos. Sjukdomen drabbar båda könen och alla åldrar.

Orsaken till varför man drabbas av IgAN är inte känd, men IgAN har fått sitt namn av att det är just IgA-antikroppar som fastnar i njurens små kärl och orsakar inflammation. IgA bildas huvudsakligen i slemhinnevävnader, och därför har relationen mellan tarmslemhinna och IgAN länge varit intressant. Tidigare studier har visat en ökad risk för IgAN hos patienter med Inflammatorisk Tarmsjukdom (IBD) samt Celiaki, och fallstudier från olika delar av världen har beskrivit samband mellan inflammatorisk aktivitet vid IBD och förvärrad IgAN.

Vår studie är den första storskaliga kohort-studie som undersökt samsjukligheten mellan IgAN och IBD. Vi har studerat 3 963 IgAN patienter, som fått sin diagnos genom en njurbiopsi i Sverige mellan 1974–2011. Vi har länkat uppgifter om annan sjuklighet hos dessa patienter från det nationella Patientregistret. För varje IgAN patient har Statistiska Centralbyrån identifierat 5 matchade kontroller via Populationsregistret (19.978 st) som vi sedan kunde jämföra samsjukligheten mot.

Vi fann en ökad risk för IBD hos IgAN-patienter både före och efter IgAN-diagnos. Vi såg även en ökad risk för allvarlig njursvikt hos de patienter som hade både IgAN och IBD.

Då IgAN är ett vanligt tillstånd med olika allvarlighetsgrad, och inte sällan drabbar unga människor, är det viktigt att kunna identifiera andra sjukdomar och faktorer som kan kopplas till tillståndet. Förhoppningen är att våra fynd kan leda till insikt om eventuella behov av mer systematisk screening av tex IBD, och möjlighet att individualisera vården för patienterna. Om man bättre kan förutse vilka patienter som kan komma att utveckla en allvarligare sjukdom kan man effektivisera vårdens resurser och lägga kraft på de som har största risk att bli svårt sjuka.

Styrkor: Stor studie med lång uppföljningstid. Räknat på flera olika sätt och fått fram samstämmiga resultat. Unikt för oss i Sverige att kunna göra så här omfattande studier tack vare våra stora nationella register.