Ny guide till stöd vid kvalitetsregisterforskning

Nu finns ett nytt stödmaterial som beskriver samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning tillgängligt. Det riktar sig till forskare, registerhållare, CPUA-myndigheter och företag.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Life Science-industrin kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister. Ett resultat av det är en ny guide i form av en visualiserad process som beskriver samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning. Guiden är ett stödmaterial som riktar sig till forskare, registerhållare, CPUA-myndigheter och företag inom Life Science-industrin.

Guiden och mer information finns på kvalitetsregister.se