Forskningsarbete påverkas med anledning av det nya coronaviruset

Det nya coronaviruset påverkar vården på många olika sätt. Regional särskild sjukvårdsledning har bland annat fattat beslut om att begränsa forskningsarbetet och antalet studenter som tas emot.

Här finns samlad information om vad som gäller för forskning, utbildning, kurser och studenter.

  • Doktorander inskrivna på olika universitet fortsätter sin forskarutbildning i möjligaste mån, där doktorandkurser (digitalt), handledning och klinisk forskning ingår. Eventuell uppskjuten doktorandtid ska registreras, ersättas och i förekommande fall ska en justering av den individuell studieplanen på universiteten ske.
  • Om internt finansierad forskningstid inte kan tas ut som planerat bör det registreras och i möjligaste mån ersättas under året.
  • Om externt finansierad forskningstid inte kan tas ut som planerat bör det registreras, i möjligaste mån ersättas under året, för att en redovisning ska kunna ske till finansiärer.
  • För forskningspatienter som redan ingår i klinisk studie och är under aktiv behandling fortsätter i möjligaste mån att följas enligt studieprotokollet. I den mån det finns möjlighet ombokas fysiska besök till digitala möten.
  • För forskningspatienter där aktiv behandling är avslutad och patienten enbart är under uppföljning enligt studieprotokoll senarelägg om möjligt planerat fysiskt besök om det inte behövs som del i vanlig klinisk rutin. I den mån det finns möjlighet ombokas fysiska besök till digitala möten.
  • Rekrytering av patienter till kliniska studier pausas om möjligt. Forskning relaterat till corona och covid-19 är prioriterat.

  • Friska försökspersoner som redan ingår i en studie ska i den mån det finns möjlighet ombokas till digitala möten samt avstå tills vidare från besök om dessa inte är helt nödvändiga.

  • Rekrytering av friska försökspersoner till studier stoppas tills vidare om detta kräver fysiskt besök. Om det hela kan hanteras helt digitalt kan rekrytering och studie fortgå.
  • Monitoreringsbesök utfört av externa företag stoppas tills vidare.