Forskningsarbete påverkas med anledning av det nya coronaviruset

Här finns information om vad som gäller för forskning, utbildning, kurser och studenter med anledning av coronaviruset och covid-19.

  • Lästid för ST-läkare och AT-läkare ska om möjligt genomföras enligt plan, men vid ökad pandemibelastning kan detta komma att prioriteras ned. Enskild verksamhetschef kan fatta sådant beslut, som dock ska anmälas till områdeschef och CKFU (via respektive studierektor). Utebliven lästid sparas inte till senare tillfälle.
  • För forskningspatienter som redan ingår i klinisk studie och är under aktiv behandling fortsätter i möjligaste mån att följas enligt studieprotokollet. För forskningspatienter där aktiv behandling är avslutad och patienten enbart är under uppföljning enligt studieprotokoll senarelägg om möjligt planerat fysiskt besök om det inte behövs som del i vanlig klinisk rutin. I den mån det finns möjlighet ombokas fysiska besök till digitala möten.
  • Doktorander inskrivna på olika universitet fortsätter sin forskarutbildning i möjligaste mån digitalt. Eventuell uppskjuten doktorandtid registreras i fall en justering av den individuella studieplanen på universiteten ska ske.
  • Om internt och extern finansierad forskningstid inte kan tas ut som planerat bör det registreras och i möjligaste mån ersättas under året, samt redovisas till finansiärer.
  • Rekrytering av patienter till kliniska studier genomförs om möjligt. Forskning relaterat till corona och covid-19 är prioriterat.
  • Friska försökspersoner som redan ingår i studie ska i den mån det finns möjlighet ombokas från fysiska besök till digitala möten samt avstå tills vidare från besök om dessa inte är helt nödvändiga. Respektive forskningsprojekt med friska försökspersoner bör försöka planera verksamheten så att den inte interagerar med vårdens behov av att ta hand om undanträngd vård.
  • Åtaganden som sedan tidigare finns med studenter kan fortsätta. Studenter ska inte delta i arbetet med covid-19-smittade patienter. Nya åtaganden (utökningar som inte varit kända eller helt nya studentgrupper) ska förankras med HR och utbildningscentrum innan slutligt klartecken ges.