Ledningsgrupp för klinisk forskning

Ledningsgruppen svarar för utbildningsinsatser, handledning och fungerar som "bollplank" för forskningsintresserade.

Ledningsgrupp för klinisk forskning