Akuten i Torsby

Så här fungerar akuten på sjukhuset i Torsby.

På akuten i Torsby jobbar cirka 30 personer. Vi är blandat sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har personal som jobbar med STRADA och IDB-registrering. Vi jobbar med triageteam måndag- fredag 11-19.

Jour

Vi har dagtid alltid en medicinjour och en kirurg- eller ortopedjour på akuten och vissa tider på dygnet har vi förstärkningsjour på båda sidor. Gynekologisk jour finns vissa veckor. Anestesijour finns dygnets alla timmar.

3 stycken OBS-platser

Akuten i Torsby har efter ombyggnationen som är klar i december 2016 3 stycken OBS-platser på akuten där patienter kan vårdas upp till ett dygn som ett förlängt läkarbesök, ex. bukobs och patienter som behöver några doser med antibiotika för att sedan kunna gå hem.

Ökat patientflöde

15 331 patienter besökte under 2015 akuten i Torsby och vi har ett ökat patientflöde. Vi finns i ett glesbygdsområde som sommar och vintertid gästas av ett stort antal turister.

Checklista för introduktion av läkare på akuten