Lediga jobb

Är du nyfiken på att jobba med oss? Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Finns det ingen tjänst som passar dig ute just nu är du välkommen att anmäla ditt intresse genom att skicka in en spontanansökan till intresseanmalan@regionvarmland.se.

Områdeschef, område vårdkvalitet

Arbetsplats:
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur.

Region Värmland har organisatoriskt delat in hälso- och sjukvården i områden som leds av områdeschefer direkt underställda hälso- och sjukvårdsdirektören. Hälso- och sjukvården består av område öppenvård, område slutenvård och område folktandvård. Utöver områdena finns stödfunktioner med horisontella uppdrag organiserat i verksamheterna patientsäkerhetscentrum, kunskapscentrum, hälso- och sjukvårdens ledningsstöd samt smittskydd Värmland. Dessa verksamheter är idag direkt underställda hälso- och sjukvårdsdirektören.

Beskrivning Nu söker vi dig som vill leda utvecklingen av hälso- och sjukvårdens kvalitetsfrågor tillsammans med chefer och medarbetare i ett nytt område.

Organiseringen av verksamheter med horisontella uppdrag behöver utvecklas och Region Värmland bildar nu område vårdkvalitet som ska bestå av verksamheterna kunskapscentrum och patientsäkerhetscentrum.

Det nya området ska optimera samordning och hantering av kvalitetsfrågor samt stödja vårdverksamheterna i sina uppdrag, verka för att skapa ett ändamålsenligt, effektivt och gränsöverskridande arbetssätt och medverka till att nå hälso- och sjukvårdens mål bästa vårdkvalitet. Hälso- och sjukvårdsledningens vision är att tillsammans skapa världens bästa hälso- och sjukvård. På så sätt kan hälso- och sjukvården bidra till att nå Region Värmlands vision Livskvalitet i världsklass.

Område vårdkvalitet ska strategiskt och operativt stödja vården och aktivt medverka till forskning, utbildning och patientsäker vård. Området ska arbeta med att förbättra patientsäkerheten och minska vårdskador samt stödja den nationella etableringen av kunskapsstyrning som ska leda till en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Varje patient ska vara trygg och säker i kontakten med vården. Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en god och säker vård kan ges.

Patientsäkerhetscentrum består idag av patientsäkerhetsenheten och läkemedelsenheten. I verksamheten ingår anmälningsansvarig, chefläkare, ansvarig avvikelsehantering. Kunskapscentrum består av centrum för klinisk forskning och utbildning, kliniskt träningscentrum, sjukhusbiblioteken, kliniska kunskapsstödsenheten samt patient- och närståendeutbildning.

Beskrivning:
Tillsammans med hälso- och sjukvårdsledningen arbetar du för att forma en hälso- och sjukvårdsorganisation med förutsättningar för effektiv ledning och styrning med korta beslutsvägar.

Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor samt kvalitets- och förbättringsarbeten. Den förbättringskultur Region Värmland eftersträvar förutsätter ett ledarskap som kommunicerar klara och tydliga mål som stödjer organisationens värdegrund och vision. Ledarskapet ska kännetecknas av ansvar, kompetens, engagemang och vilja till samverkan.

Som områdeschef ska du driva det långsiktiga utvecklingsarbetet mot en väl fungerande förbättringskultur utifrån ett helhetsperspektiv. I uppdraget ingår en fortsatt utveckling av området så att strukturen på bästa sätt stödjer hälso-och sjukvårdens processer.

Du ansvarar för områdets samlade uppdrag, forskning, utveckling och utbildning och har det övergripande ansvaret för medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. I arbetet ska du leda, utveckla, styra och följa upp hälso-och sjukvården utifrån gällande författningar och riktlinjer.

Du ser till att de fastställda målen nås och driver och utvecklar området. Du rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i hälso- och sjukvårdsledningen.

Kvalifikationer:
Du som söker har relevant akademisk examen inom hälso- och sjukvård samt har erfarenhet av strategiskt ledningsarbete. Erfarenhet av arbete med forskning, utveckling, patientsäkerhet, läkemedel och kvalitet är meriterande.

Vi vill att du har dokumenterad chefserfarenhet med verksamhets-, ekonomi- och medarbetaransvar samt erfarenhet av att leda andra chefer. Du ska ha god kunskap om och förståelse för hur man tillämpar lagar och förordningar i en politiskt styrd verksamhet.

Vi söker dig som är en utpräglad ledare med starkt engagemang och förmåga att utveckla verksamheter i en komplex miljö. Du har ett konsultativt förhållningssätt, är strukturerad och uthållig samt har en förmåga att kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet i organisationen. Du bygger goda relationer och har en väl dokumenterad förmåga att driva förändringsarbeten genom samarbete med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och externa intressenter.

Vi sätter värde på att du som sökande är trygg, utåtriktad och empatisk. Du ska ha integritet och god förmåga att balansera olika intressen.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid
Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse
Ansök senast:
2019-06-05
Referensnummer:
Dnr RS/191362
Antal platser:
1
Kontaktperson:
Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef
054-61 42 03
Erica Karlsson, chefssekreterare
054-61 41 47
Facklig företrädare:
Facklig företrädare nås via växeln
054-61 50 00
Övrigt:
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Publicerad:
2019-05-14
Sök jobbet här

Våra lediga tjänster