Jobba med oss på infektionskliniken

Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland och vi vårdar patienter med svåra eller komplicerade infektioner.

Två medarbetare pratar.

Vi som arbetar här är specialutbildade och har bred kunskap kring vårdhygien, multiresistenta bakterier, hepatit, hiv och andra allmänfarliga sjukdomar.

VI har tuberkulosmottagning och särskilt vaccinationscentrum som erbjuder bland annat rådgivning och vaccinationer inför resor världen över.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.