Jobba med oss på kirurgin

Vi tar hand om patienter med kirurgiska sjukdomar och problem. Våra ansvarsområden finns inom allmän kirurgi, urologi, kärlkirurgi, avancerad tumörteknik, halskirurgi, plastikkirurgi och barnkirurgi. Vi har även kompetens inom stort trauma.

Vi genomför både planerade och akuta operationer dygnet och året runt.

Kirurg framför en skärm.

Vi som arbetar här är bland annat dietister, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Du hittar oss på Centralsjukhuset i Karlstad. VI har även verksamhet vid Sjukhuset i Arvika. 

På Centralsjukhuset utför vi robotkirurgi, det vill säga robotassisterad titthålsoperation. 

 

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.