Jobba med oss på patientsäkerhetscentrum

Patientsäkerhet handlar om att vi hela tiden måste arbeta för en ökad säkerhet för att ingen ska skadas i samband med vård. Patientsäkerhetscentrums uppdrag är att strategiskt och operativt stödja Region Värmlands patientsäkerhetsarbete.

Vi vidareutvecklar området patientsäkerhet, med fokus på ett proaktivt stöd, att stärka säkerhetskulturen och öka andras medvetande och ägarskap.

I Patientsäkerhetscentrum ingår chefläkarfunktionen, läkemedelsenheten, patientsäkerhetsenheten inklusive anmälningsansvarig, avvikelsehantering och utredningstandläkare. Även ordförandena för etikkommittén och läkemedelskommittén är anställda i patientsäkerhetscentrum.