Jobba med oss på patientsäkerhetscentrum

Patientsäkerhet handlar om att vi hela tiden måste arbeta för en ökad säkerhet för att ingen ska skadas i samband med vård. Patientsäkerhetscentrums uppdrag är att strategiskt och operativt stödja Region Värmlands patientsäkerhetsarbete.

Undersokterska_patient

Vi vidareutvecklar området patientsäkerhet, med fokus på ett proaktivt stöd, att stärka säkerhetskulturen och öka andras medvetande och ägarskap.

I Patientsäkerhetscentrum ingår chefläkarfunktionen, läkemedelsenheten, patientsäkerhetsenheten inklusive anmälningsansvarig, avvikelsehantering och utredningstandläkare. Även ordförandena för etikkommittén och läkemedelskommittén är anställda i patientsäkerhetscentrum.