Jobba med oss på Värmlandsarkiv

Värmlandsarkiv ansvarar för att över 25 000 hyllmeter handlingar från förr vårdas, förvaras och tillgängliggörs.

Arkivarie bläddrar i gammal bok.

På Värmlandsarkiv arbetar vi med förmedling av historia genom att ta emot, vårda och bevara vårt gemensamma kulturarv. Vi ger stöd i arkivfrågor och svarar på förfrågningar från allmänhet, kommuner, myndigheter och företag. Vi gör också arkiven tillgängliga för forskning och allmänhet samt sprider kunskap genom publika arrangemang.