Jobba med oss inom hälsa och rehabilitering

Verksamhetsområdet omfattar primärvårdsrehabilitering, enheten för stressrelaterad ohälsa, rehabiliteringskoordinatorer och asyl- och flyktinghälsa.

Fysioterapeut arbetar med en patient.

Verksamhetsområdet består av cirka 120 medarbetare inom olika yrkesprofessioner som bland annat fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor.

Inom området erbjuds vård, hälsofrämjande insatser och rehabilitering för värmlänningarnas bästa möjliga hälsa.
Verksamhetsområdet omfattar primärvårdsrehabilitering, enheten för stressrelaterad ohälsa, rehabiliteringskoordinatorer och asyl- och flyktinghälsa.

Vi finns på olika arbetsplatser över hela länet.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.