Frida arbetar som fysioterapeut

Att träffa patienten i ett tidigt skede gör att det är min uppgift som fysioterapeut att försöka hitta kärnan i patientens problem och styra in behandlingen utifrån det. Så beskriver Frida Wålinder den utvecklade roll yrkesgruppen möter i Värmland.

Fysioterapeut arbetar med en patient.

Frida Wålinder arbetar som fysioterapeut inom Region Värmland. Hon är född och uppvuxen i Uppsala och det var också där hon läste sin utbildning. Som nyexaminerad sökte Frida jobb och fann ett ledigt vikariat.

– När jag sökte jobbet visste jag inte så mycket om Värmland, jag hade bara varit här vid några enstaka tillfällen. Jag åkte hit för en intervju och fick direkt en jättebra känsla. När jag blev erbjuden tjänsten tvekade jag aldrig. Jag trivs både med arbetsplatsen, kollegorna och orten.

Intresse för dans ledde till fysioterapiyrket

Att Frida valde att utbilda sig till fysioterapeut föll sig ganska naturligt då hon alltid varit en aktiv person med ett stort intresse för både dans, musik och hälsa.

– Jag har sjungit och dansat så länge jag kan minnas och för mig ligger mina intressen väldigt nära fysioterapin. Man jobbar med hela människan och kroppen som redskap i dansen, musiken och yrket.

Kan göra skillnad

Fysioterapin berör en mängd områden som påverkar livet på många olika plan och Frida upplever att hon har ett viktigt arbete där hon kan göra skillnad.

– Smärta och rörelsebegränsningar kan till exempel leda till försämrad livskvalitet, men också påverka en persons privatekonomi om besvären leder till sjukskrivning. Tillsammans med patienten arbetar jag med människans egna resurser för att på så vis åstadkomma positiva förändringar. Det är alltid lika tillfredsställande när man märker att det ger resultat. 

Delaktig i utvecklingsarbetet

I takt med att behoven av vård förändras behöver hälso- och sjukvården utvecklas. Frida tycker att Region Värmland ligger bra med i utvecklingsarbetet och att hon som medarbetare får vara delaktig i processerna.

– För mig som fysioterapeut innebär det att jag träffar patienten i ett tidigare skede. Det innebär såklart ett ökat ansvar för mig som första bedömare men jag gillar att arbeta lösningsfokuserat. Det är min uppgift att försöka hitta kärnan i patientens problem och styra in behandlingen utifrån det.

Hon beskriver också teamarbetet som något mycket viktigt och centralt.

– Vi har ett nära samarbete med andra professioner och arbetar i medicinska bedömningsteam vilket självklart är till fördel för patienten men också kompetenshöjande för mig i min yrkesroll. 

Se filmen med Frida