Trainee är en god grund för framtiden

Sjukhuset i Arvika satsar sedan några år tillbaka på ett traineeprogram för att ge sina sjuksköterskor en bra start i yrkeslivet.
– Det har gett mig en god inblick i hur både sjukhuset och verksamheten fungerar, säger Camilla Ahlzén.

Mycket är fortfarande nytt. Camilla Ahlzén har bara hunnit arbeta några månader på sin fasta tjänst på Sjukhuset i Arvika efter ett år på traineeprogrammet.
– Tanken med programmet är att man ska få en bred erfarenhet och inte minst en bra introduktion. Det känner verkligen jag att jag har fått, säger hon.

Få in en fot

Sjukhuset i Arvika var först i Värmland med ett traineeprogram. Det man erbjuder är en visstidsanställning på ett år där sjuksköterskorna får en möjlighet att prova på både den medicinska och den kirurg/ortopediska verksamheten, med möjlighet till hospitering inom sjukhusets olika specialistverksamheter.
– Vi ser det som en bra möjlighet att få in en fot. Sedan kan man hitta sin nisch och få ett hum om var man vill jobba vidare, säger avdelningschef Elisabet Richardson.

Åtta personer får plats på programmet varje år. Under traineeåret arbetar de som vikarier på vårdavdelningen med en erfaren sjuksköterska som fadder.
– Programmet ger oss en fördel eftersom vi arbetar på ett relativt litet sjukhus. Ibland har vi patienter som delas av olika avdelningar och då är det viktigt att främja samarbete. Det kan vi göra genom att ge sköterskorna en bred bas.

En trygg förberedelse

Madeleine Eskilsson har hunnit jobba en tid sedan hon avslutade traineeprogrammet. Hon känner också att det förberedde henne för vardagen på sjukhuset.
– Det är nyttigt att få ta del av olika verksamheter och en möjlighet att hospitera på olika ställen.
Att få en förståelse för de olika verksamheterna är en av de stora fördelarna med programmet, enligt Madeleine Eskilsson. Och att få slussas in på ett nytt arbete med yrkesmässig handledning i grupp ger trygghet.
– Sedan är det förstås bra att få känna på vad man tycker är roligt, framför allt om man tänker söka en specialistinriktning i framtiden, säger hon.

I dag har Madeleine en fast tjänst på kirurgavdelningen där hon även har uppdrag som huvudhandledare för sjuksköterskestudenter.