Kliniskt träningscentrum, KTC

På Kliniskt träningscentrum, KTC, kan Region Värmlands medarbetare, enskilt eller i team, vidareutveckla sina kliniska färdigheter för det arbete de utför i vardagen i en verklighetstrogen miljö utan patienter.

Kunskap ger trygghet och ökad patient- och personalsäkerhet.Utbildningarna vid KTC utgår från den kliniska vardagen och omfattar allt från träning av grundläggande individuella färdigheter till simuleringsövningar för olika team. Verksamheten är utrustad med patientsimulatorer, attrapper och olika former av simulatorer för träning i verklighetstrogen och trygg lärandemiljö.

Via KTC erbjuder Region Värmland kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna genom att integrera teoretisk utbildning med praktiska övningar utifrån evidens och beprövad erfarenhet i simulerad miljö.

Utbildningsområden

Enheten omfattar följande utbildningsområden:

  • hjärt- och lungräddning
  • kommunikationsträning
  • individuell färdighetsträning
  • teamträning i simulerad miljö
  • MI motiverande samtal

KTC tillhandahåller utbildningsanpassade lokaler för konceptutbildningar som hålls inom Region Värmland, till exempel ATLS, BAS, CEPS, TNCC, ENPC och ALSO.