Schema för PTP-träffar

Föreläsningar och seminarier äger rum flera gånger per termin. Vi ses oftast på måndagseftermiddagar mellan klockan 13 och 15. Som anställd PTP-psykolog inom regionen har du rätt att delta i utbildningsprogrammet.

Generell information om PTP-träffar hösten 2020

Datum: Se respektive aktivitet 
Lokal: Se respektive aktivitet
Målgrupp: PTP-psykologer 
Övrig information: Mejla eventuella förhinder till vikarierande studierektor för PTP-programmet oskar.e.eriksson@regionvarmland.se.

Introduktion till PTP

Datum: Måndag 7 september kl. 11.00-15.00
Lokal: Thorax, utbildningscentrum, Centralsjukhuset (Hiss E, våning 5)
Innehåll: Genomgång av PTP-handboken och PTP-programmets hösttermin
Ansvariga: Vik. studierektor för PTP-programmet Oskar Eriksson och vik. studierektor för psykologkandidaterna Johanna Rickardsson.

 

Suicidprevention

Datum: Måndag 21 september kl. 13.00-15.00
Lokal: Cerebrum, utbildningscentrum Centralsjukhuset (Hiss E, våning 5)
Med: Jonas Niklasson, chefläkare och AT-studierektor i psykiatri

 

Psykologföreningen inom Region Värmland + PTP-forum

Datum: Måndag 12 oktober kl. 13.00-16.00 (presentation 13-15, forum 15-16)
Lokal: Cerebrum, utbildningscentrum Centralsjukhuset (Hiss E, våning 5)
Innehåll:  Presentation av Psykologföreningens arbete
Med: Psykolog Ulrika Sharifi

 

Psykolog i primärvården
- Vad är primärvårdens uppdrag och hur arbetar psykologer där?

Datum: Onsdag 28 oktober kl. 13.00-15.00
Lokal: Cerebrum, utbildningscentrum Centralsjukhuset (Hiss E, vån 5)
Med: Psykolog Henrik Johansson Rehn

 

Juridik för hälso- och sjukvård
- Genomgång av relevant juridik

Datum: Måndag 9 november kl. 13.00-15.00
Lokal: Cerebrum, utbildningscentrum Centralsjukhuset (Hiss E, vån 5)
Med: Regionjurist Isabel Edgren


Socialtjänsten - familjeavdelningen

Information om verksamheten, anmälningsskyldigheten och handläggningen (digital informationsträff)
Datum: Måndag 9 november kl. 15.00-16.30
Lokal: Cerebrum, Utbildningscentrum CSK (Hiss E, vån 5)

Seminarium 1: Psykologrollens personliga konsekvenser
- Seminarium med fokus på psykologprofessionen

Datum: Onsdag 18 november kl. 13.00-15.00
Lokal: Öppenvårdspsykiatrin, Bryggaregatan 1, Karlstad
Med: Psykolog och psykoterapeut Christina Görsing Kleine

 

Seminarium 2: Att ge och ta handledning + PTP-forum
- Seminarium med fokus på arbetsuppgiften PTP-handledning

Datum: Måndag 30 november kl. 13.00-16.00 (seminarium 13-15, forum 15-16)
Lokal: Thorax, Utbildningscentrum CSK (Hiss E, vån 5)
Med: Vik. studierektor för PTP-programmet Oskar Eriksson och vik. studierektor för psykologkandidaterna Johanna Rickardsson 

 

Gemensam utvärdering av termin 1 och gemensam planering av termin 2
- Vi utvärderar hösten och planerar innehåll för vårens PTP-program

Datum: Måndag 14 december kl. 13.00-16.00
Lokal: Cerebrum, utbildningscentrum Centralsjukhuset (Hiss E, vån 5)
Med: Vik. studierektor för PTP-programmet Oskar Eriksson och vik. studierektor för psykologkandidaterna Johanna Rickardsson

Seminarium 1: Psykologrollens personliga konsekvenser

Seminarium med fokus på psykologprofessionen
Halva gruppen – se lista från Oskar
Datum: Måndag 18 januari kl. 14.30-16.30
Lokal: Öppenvårdspsykiatrin, Karlstad, Bryggaregatan 1
Med: Psykolog och psykoterapeut Christina Görsing Kleine

 

Välkommen!

önskar

Vik. studierektor för PTP-programmet Oskar Eriksson
Vik. studierektor för psykologkandidaterna Johanna Rickardsson