Ansökan

Var vill du göra din AT? Hälso- och sjukvården i Värmland erbjuder flera alternativ. Vi har tre akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.

Samtliga AT-block i Värmland omfattar 21 månader.

Ansökan är öppen mellan 1 februari och 10 mars 2021.

AT i Arvika

Det finns sex blockplaceringar inom sjukvården i Arvika. Start i september och december 2021. 

Sök AT-tjänst i Arvika senast 10 mars 2021.

Kontaktperson: Anette Sätherberg
anette.satherberg@regionvarmland.se
Tel: 010-834 72 46

Arvika kommuns webbplats

AT i Karlstad

Det finns tolv blockplaceringar inom sjukvården vid Centralsjukhuset i Karlstad. Start i september och december 2021.

Sök AT-tjänst i Karlstad senast 10 mars 2021.

Kontaktperson: Mats Modin
mats.modin@regionvarmland.se
Tel: 010-831 91 85

Karlstads kommuns webbplats

AT i Torsby

Det finns sex blockplaceringar inom sjukvården i Torsby. Start i september och december 2021.

Sök AT-tjänst i Torsby senast 10 mars 2021.

Kontaktperson: Anette Sätherberg
anette.satherberg@regionvarmland.se
Tel: 010-834 72 46.

Torsby kommus webbplats 

Forskar-AT i Karlstad

Det finns totalt två AT-block på 27 månader. Start i september och december 2021.

Sök Forskar-AT i Karlstad senast 10 mars 2021.

För dig som är utvecklings- och forskningsinriktad och vill fördjupa och förverkliga ett intresse för forskning välkomnar vi dig att söka AT-tjänst med forskningsinriktning i Karlstad. 

I samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län tillsätter Region Värmland två AT-block med forskningsinriktning vid två tillfällen per år. AT-block med forskningsinriktning innebär att AT blocket förlängs med 6 månaders forskningstid. 

Om du inte tidigare har kontakt med någon forskargrupp hör av dig till forskningschefen.


Inför anställning

Som AT-läkare inom sjukvården i Värmland gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.