Underläkartjänstgöring/BT-pilot, legitimerade läkare med europeisk utbildning

Vill du ta första steget mot ST i allmänmedicin eller akutsjukvård inklusive psykiatri genom en introduktionstjänstgöring till läkare under drygt 10 månader?

Specialiteten allmänmedicin och specialiteterna inom olika discipliner av akutsjukvård (till exempel kirurgi, medicin, psykiatri, ortopedi, ÖNH, kvinnosjukvård) erbjuder kompletterande tjänstgöring i svensk hälso- och sjukvård inför ST för legitimerade läkare med europeisk utbildning.

BT-pilot genomförs med placeringar inom allmänmedicin, psykiatri och ytterligare en akutsjukvårdsdisciplin. Med hjälp av denna introduktion optimerar du möjligheten till framtida anställning som ST-läkare i Värmland.

Kliniskt arbete vid din hemmaenhet/basenhet (vald inriktning) kombineras med klinisk tjänstgöring inom andra specialiteter, undervisning och handledning. Programmet inleds med två veckors introduktion med gemensam utbildning.

Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med en max två år gammal examen från europeiskt lärosäte. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, minst nivå C1, Europarådets språkskalenivå, svenska 3 eller svenska som andraspråk 3.