Mona Lindqvist

Intervjuar flyktingkvinnor om deras uppfattning om bland annat psykisk hälsa.

Mona Lindqvist är psykolog och psykoterapeut på Centrum för klinisk forskning och har även en forskningstjänst inom sociologiska institutionen vid Karlstads universitet.

I sitt forskningsprojekt intervjuar hon flyktingkvinnor om deras uppfattning om bland annat psykisk hälsa och deras tankar om psykiatrin i Sverige. Genom kvinnornas berättelser finns det möjlighet att få bättre förståelse för hur flyktingkvinnor resonerar kring sitt liv och sin psykiska hälsa. Hur de uppfattar sig själva, sina hinder och sina möjligheter, sin position och situation.

Monas avhandling beräknas vara klar under 2016.