Börja forska

Vid Region Värmland finns goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning med hög kvalitet.

Som klinisk forskare kan du vara med och bidra till en ökad vårdkvalitet genom att nya, bättre behandlingar kommer många människor till del. Den kliniska forskningen inom Region Värmland följer regionens utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland och är inriktade på fem angelägna forskningsområden:

  • Hälsofrämjande levnadsvanor
  • Psykisk ohälsa
  • Jämlik hälsa – sårbara grupper
  • Långvariga sjukdomar – multisjuklighet
  • Vårdnivåer och vårdformer


Vem kan få stöd av CKF?

  • Alla som har en klinisk frågeställning med relevans för Region Värmland.
  • Alla som har anställning vid Region Värmland eller hos privat vårdgivare med vårdavtal.
  • Alla som är forskare, är i forskarutbildning eller har för avsikt att påbörja en sådan.

Så här gör du för att börja forska

Om du har en forskningsfråga som du vill gå vidare med, men inte har någon forskningsutbildning, börja med att höra av dig till oss så hjälper vi dig att få kontakt med en lämplig forskningsledare. En forskningsledare är en erfaren disputerad forskare som kan hjälpa dig att komma igång med ditt forskningsprojekt.

Därefter börjar du skriva en forskningsplan. För detta kan du söka så kallade stimulansbidrag för att under fem till tio arbetsdagar skriva en forskningsplan, etikprövning och/eller ansökan.

I ansökningsportalen ResearchWeb finns formulär och instruktioner för hur man gör en korrekt ansökan. Vissa forskningsprojekt kräver också att du gör en etikansökan. Du kan läsa mer om krav och kriterier här.  

I ResearchWeb söker du också forskningsfinansiering för ditt projekt. Du kan ansöka om finansiering varje år mellan den 5 juni - 5 september. Beslut om vilka projekt som blir beviljade fattas av forskningsrådet. Forskningsrådet består av erfarna forskare från olika discipliner samt Karlstads universitet. De granskar alla inkomna ansökningarna i början av oktober för nästkommande år.

Från och med den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen med Dataskyddsförordningen (GDPR) . När ett personregister ska upprättas för forskning ska det förtecknas. På landstingets intranät finns det information på hur det skall registreras. Henrik Landtmansson, personuppgiftsombud, är kontaktperson i dessa frågor.

Då forskningsdokumentation behöver lagras på ett säkert sätt, se lagring av forskningsdata. Kliniska interventionsstudier ska registreras på clinicaltrials innan studien startar via CKF:s konto. Ledande tidskrifter kräver idag att kliniska studier skall vara registrerad som villkor för publicering. 

För dig som redan arbetar med ett forskningsprojekt

Boka ett projektrum för lugn och ro. I våra lokaler på Älvgatan vid Centralsjukhuset i Karlstad, finns projektrum med datorer utrustade med statistikprogram att boka om du vill sitta i lugn och ro och arbeta. Missa inte heller att ta del av våra seminarier och kurser.

Hör av dig till  forskningsadministratör Pia Lundberg så hjälper hon dig att boka någon av platserna.