God forskningsetik och etikprövning

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. En etikprövning kostar 5 000 – 16 000 kronor och det kan du få finansierat av Centrum för klinisk forskning.  Forskningshuvudman för Region Värmland är forskningschef Kersti Theander. Du kan söka stimulansbidrag för att utarbeta en etikansökan. 

Från och med den 1 januari 2019 skall alla forskningsetikprövningar skickas elektroniskt till Etikprövningsmyndigheten (EPM). Innan du påbörjar en ansökan behöver huvudansvarig forskare ha/skapa ett konto i Prisma. När ansökan är färdigskriven skall ansökan granskas och digitalt signeras av företrädare för forskningshuvudman dvs i Region Värmland forskningschef Kersti Theander innan den kan skickas iväg. Innan signering läser ledningsgrupp för CKF igenom ansökan. Huvudansvarig forskare erhåller en faktura från EPM vars kostnader kan ansökas från CKFs stimulansbidrag (bifoga faktura och resursintyg från verksamhetschef i ansökan).