Jobba med oss på administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen svarar för övergripande administration med fokus att säkerställa lagstiftade myndighetsfunktioner.

I arbetsuppgifterna ingår att hålla ordning och reda på handlingar, så att dessa hanteras enligt gällande lagar på ett kvalitetssäkrat och strukturerat sätt.

Vi ger också administrativt stöd till de yttersta beslutsfattarna, den politiska ledningen och leder Region Värmlands ärende- och beslutsprocess.

Vi arbetar också med

 • Inköpsprocessen
 • Säkerhet och beredskap
 • Miljö
 • Juridik
 • Informationssäkerhet
 • Internationella frågor
 • Uppdrag som personuppgiftsombud
 • Vårdval och kontakt med anslutna privata vårdgivare

Avdelningen består av följande enheter:

 • Informationshanteringsenheten
 • Utredningsenheten
 • Sekretariatet
 • Säkerhets- och beredskapsenheten
 • Upphandlings- och avtalsenheten
 • Vårdvalsenheten