Jobba med oss på barn- och ungdomshabiliteringen

Vi erbjuder habiliteringsinsatser till barn och ungdomar med långvariga, medfödda eller tidiga psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder också stöd och vägledning till barnens och ungdomarnas familjer och närmaste nätverk.

På barn- och ungdomshabiliteringen består personalen av arbetsterapeuter, dietist, habiliteringsassistent, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, specialpedagoger och vårdadministratörer. Våra olika mottagningar hittar du i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Torsby.

Aktivt och delaktigt liv

Vi strävar efter att varje barn och ungdom utvecklar bästa möjliga funktion och har goda villkor för ett aktivt och delaktigt liv. Tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar planerar vi vilka insatser som behövs för att möta aktuella behov. Insatserna är målinriktade, sammansatta från flera olika kompetensområden och är ett komplement till samhällets övriga stödinsatser. För att barn, ungdomar och familjer ska ha tillgång till ett sammanhållet stöd samarbetar vi med många andra verksamheter i samhället.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.