Jobba med oss på barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsmedicin bedriver hälso- och sjukvård som ska ge trygghet och skapa optimal hälsa för barn och ungdomar mellan 0-18 år i Värmland.

Du hittar barn- och ungdomsmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad och på olika barn- och ungdomsmottagningar i länet. Personalen består bland annat av barnsjuksköterskor, kuratorer, lekterapeuter, läkare och sjukgymnast.

Barn- och ungdomsmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad

På Centralsjukhuset i Karlstad har vi vår slutenvård. På vårdavdelning 12 tar vi hand om barn- och ungdomar med barnmedicinska, kirurgiska eller ortopediska problem. Här hjälper vi också barn med ögon- och öronsjukdomar. Vi har en egen vårdavdelning för nyfödda med intensivvård och hemsjukvård för att stödja föräldrar med för tidigt födda barn som haft långa vårdtider och behöver syrgas eller matsond en längre tid. Förutom mottagning och vårdavdelning finns specialistmottagningar, dagvårdsavdelning, lekterapi och skola på sjukhuset.

Stöd och krissamtal

Vi har ett paramedicinskt team som ger råd och stöd, sorgebearbetning, information och vägledning till familjer vars barn vårdas inom barn- och ungdomsmedicin.

Öppenvård och akutmottagning

Vi bedriver öppenvård på olika mottagningar runt om i länet. På mottagningarna utreds, diagnostiseras och behandlas barn och ungdomar.

Om det visar sig, efter kontakt med vårdcentral eller 1177 sjukvårdsrådgivning, att patienten behöver akut vård dagtid är det barn- och ungdomsmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad och i viss mån de öppna mottagningarna i länet som tar hand om patienten. Under kvällar och helger sker mottagningen på centralsjukhusets gemensamma akutmottagning. 

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.