Jobba med oss på hjärt- och akutmedicin

Vi tar hand om hjärtpatienter och patienter med akutmedicinska tillstånd som behöver kortare vårdinsatser.

Du hittar oss på Centralsjukhuset i Karlstad där vi bedriver specialiserad hjärtsjukvård, lungsjukvård för inneliggande patienter och akutmedicinsk vård. Kliniken har två vårdavdelningar och en dagvårdsavdelning för hjärtsjukvård. På vårdavdelningarna tar vi hand om patienter som drabbats av hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, förgiftningstillstånd, infektioner med mera.

Vi har flera olika mottagningar som erbjuder stöd, information och uppföljning till patienter som vårdats på sjukhuset. Våra mottagningar tar även emot remitterade patienter från primärvården och länets andra sjukhus för utredningar.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.