Jobba med oss på infektionskliniken och Vaccinationscentrum

Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland. Vår personal är specialutbildad och har bred kunskap kring vårdhygien, multiresistenta bakterier, hepatit, hiv och andra allmänfarliga sjukdomar.

Vi erbjuder vård till alla patienter med svåra eller komplicerade infektioner. Vi finns i särskilt anpassade lokaler på Centralsjukhuset i Karlstad.

På infektionsmottagningen erbjuder vi både akut och planerad infektionssjukvård. På våra vårdavdelningar har vårdpersonalen speciell omvårdnadskompetens och särskilda isoleringsmöjligheter för att minimera risken för smittspridning.

Tuberkulosmottagningen

Tuberkulosmottagningen är en multidiciplinär mottagning där infektionskliniken, BUM, lungmedicin och smittskydd Värmland samarbetar runt länets alla patienter med misstänkt eller konstaterad tuberkulos. Mottagningen sorterar under infektionsmottagningen.

Vaccinationscentrum

Vaccinationscentrum i Karlstad tillhör infektionskliniken. Hos oss kan man vaccinera sig mot sjukdomar som både finns i Sverige och andra länder.

Vi erbjuder rådgivning och vaccinationer inför resor världen över. Vår personal har bred kunskap och erfarenhet inom resemedicin. 

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.