Jobba med oss på kirurgin

Vi tar hand om patienter med kirurgiska sjukdomar, både akuta och kroniska. Vi ansvarar också för urologi, kärlkirurgi, avancerad tumörteknik, halskirurgi, plastkirurgi, barnkirurgi och stort trauma.

Vår personal består bland annat av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Du hittar oss på Centralsjukhuset i Karlstad och sjukhusen i Arvika och Torsby. Vi genomför både planerade och akuta operationer dygnet och året runt.

Centralsjukhuset i Karlstad

Du hittar oss på våra mottagningar för endoskopi, kirurgi- och stomi, urologi, cystoskopi- och uroterapi, bröstcentrum och på våra dagvårdsavdelningar för kirurgi och urologi. Vi har tre vårdavdelningar: 5, 6 och 15. Planerad och akut operationsverksamhet sker på våra operationsavdelningar dygnet runt, året runt.

På Centralsjukhuset utför vi robotkirurgi, det vill säga robotassisterad titthålsoperation. Vi utför operationer av tumör i ändtarm och tjocktarm, radikal prostatektomi (avlägsnande av prostatan samt omgivande vävnad) vid tumör i prostatan och prolapsoperation (vid framfall av ändtarm).

Sjukhuset Arvika

Du hittar oss på våra mottagningar för endoskopi, kirurgi och uroterapi. På mottagningarna utreder och behandlar vi patienter som har kommit med remiss eller sökt vård på egen begäran. Vi har en kirurgisk vårdavdelning där vi har 20 vårdplatser. Planerad och akut operationsverksamhet sker på våra operationsavdelningar dygnet runt, året runt.

Sjukhuset Torsby

På Sjukhuset i Torsby hittar du oss på våra mottagningar för kirurgi, urologi, stomi- och uroterapi samt endoskopi. Vi tar emot patienter för bedömning inför eventuell överviktsoperation.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.