Jobba med oss på klinisk fysiologi

Vi erbjuder patienter specialundersökningar av bland annat hjärta, hjärna, nervbanor, blodkärl, lungor, mag- och tarmkanalen och njurar. Undersökningarna gör vi för att kontrollera olika funktioner hos dessa organ.

Medarbetare på laboratorie.

Vi finns på Centralsjukhuset i Karlstad och vi som arbetar här består bland annat av biomedicinska analytiker, läkare, undersköterskor och vårdadministratörer. 

Genom våra undersökningar får vi mätdata som vi analyserar och tolkar för att därefter ge stöd för diagnos och ge underlag för behandling. Med undersökningarna kan vi också värdera resultat av insatt behandling och gradera funktionsnedsättning som följd av sjukdom eller olycksfall. 

 

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.