Jobba med oss på klinisk mikrobiologi

Vårt mikrobiologiska laboratorium utför analyser av prover som tas vid utredning av olika infektionssjukdomar orsakade av bakterier, virus, svampar och parasiter.

Vi finns på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är det enda laboratoriet i Värmland som ansvarar för att utreda patientprov och hygienprov genom odling, mikroskopi, analys av antigen och antikroppar eller med molekylärbiologisk metodik. Dessutom ansvarar vi för immunologisk diagnostik vid misstänkt inflammatorisk systemsjukdom och glutenintolerans.

Vi tolkar också utförda analyser, ger råd till remitterande läkare om lämplig provtagning och antibiotikabehandling, handleder studenter och har hand om landstingets serologiska biobank.Vi tar emot prov från hela länet.

Vår personal består av biomedicinsk analytiker, substrattekniker, molekylärbiolog, mikrobiolog, vårdadministratör och läkare.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.