Jobba med oss på Kunskapscentrum

Kunskapscentrums uppdrag är att bidra till en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård genom att samordna och utveckla kunskapsstyrning, klinisk forskning, utbildning och kompetensutveckling.

En tydligare samordning inom kunskapsområdet förväntas leda till bättre användande av befintliga resurser och därmed förbättra vården för patienterna.

Kunskapscentrum ansvarar också för kunskapsstyrning och att utveckla och etablera en modell för ledning och styrning för hälso- och sjukvårdens processer.

Kunskapscentrum omfattar:

  • Centrum för klinisk forskning
  • Kliniskt träningscentrum
  • Sjukhusbiblioteken
  • Utbildningscentrum
  • Kliniska kunskapsstödsenheten
  • Patient- och närståendeutbildning