Jobba med oss inom kvinnosjukvården

Kvinnosjukvården i Värmland erbjuder öppen- och slutenvård inom obstetrik och gynekologi. Vid Centralsjukhuset i Karlstad utförs även alla operationer och förlossningsvård.

Vi är cirka 190 anställda och vår personal består bland annat av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, vårdadministratörer, barn- och undersköterskor samt kuratorer.

Gynekologisk öppenvård

Kvinnosjukvården har fem gynekologiska öppenvårdsmottagningar som du hittar på Centralsjukhuset i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby. På vår gynekologiska mottagning på centralsjukhuset ingår abortmottagning, fertilitetsmottagning, uroterapeutisk mottagning och cytostatikamottagning. Här tar vi även emot akutpatienter på dagtid.

Mottagningen för sexuell hälsa

Mottagningen för sexuell hälsa finns på centralsjukhuset. Till oss vänder man sig om man har sexuella problem. Exempel på sexuella problem är olust, orgasmproblem, smärta vid samlag, för tidig respektive försenad utlösning, erektionsproblem samt övriga problem som kan uppstå i det sexuella samspelet. Verksamheten är HBT-certifierad.

Kuratorsmottagning

Kuratorsmottagningen finns på Centralsjukhuset i Karlstad. Mottagningen erbjuder patient och anhöriga kris-, stöd-, bearbetnings- och uppföljningssamtal.

Vårdavdelning 14

All slutenvård inom kvinnosjukvården bedrivs på vårdavdelning 14 där vårdplatserna fördelas mellan för- och eftervård av gravida, allmän gynekologi och verksamhet inriktad på gynekologisk onkologi och tumörkirurgi. Här vårdas också nyfödda barn som är i behov av extra tillsyn eller övervakning efter förlossningen.

Förlossningsavdelning

Region Värmlands förlossningsavdelning finns på centralsjukhuset. Här föds cirka 2700 barn varje år.

Obstetrisk öppenvård

Den obstetriska öppenvården finns på centralsjukhuset och består av ultraljudsmottagning, specialistmödravård och eftervårdsmottagning. Till dig som är gravid erbjuder vi även stöd och hjälp kring förlossningsrädsla, detta kallar vi för Viktoriaverksamheten. Akupunkturmottagning finns för vissa graviditetsrelaterade symtom. Efter förlossningen erbjuder vi också stöd och uppföljning till nyblivna föräldrar på vår eftervårdsmottagning. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med barn- och ungdomsmedicin.

Robotkirurgi

På Centralsjukhuset i Karlstad utför vi robotkirurgi, det vill säga robotassisterad titthålsoperation. Vi utför operationer av hysterektomi (avlägsnande av livmodern), vid tumör i livmodern och komplicerad framfallsoperation (vid livmoderframfall). 

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.