Jobba med oss på neurologi- och rehabiliteringskliniken

På neurologi- och rehabiliteringskliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad bedriver vi neurologisk sjukvård och hjärnskaderehabilitering. Stora sjukdomsgrupper är hos oss stroke, MS, Parkinsons sjukdom och epilepsi.

På Centralsjukhuset i Karlstad har vi neurologi- och strokemottagning, vårdavdelningar för patienter med stroke samt neurologiska sjukdomar och patienter som behöver rehabilitering efter att ha drabbats av hjärnskada efter till exempel olyckor, stroke eller syrebrist i hjärnan. Inom kliniken finns också dagrehabilitering som ligger utanför sjukhusområdet i stadsdelen i Haga.

Vår personal består bland annat av läkare, sjuksköterska, undersköterska, vårdadministratör, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, musikterapeut, dietist och neuropsykolog.

Mottagning och vårdavdelning

Vid avdelning 59 bedrivs vård av stroke både i akut fas och med uppföljande rehabilitering direkt efter insjuknandet. Vid avdelning 34 bedrivs vård av neurologiska sjukdomar, inkluderande eftervård efter neurokirurgiska operationer. Vid denna vårdavdelning har vi också vårdplatser för hjärnskaderehabilitering.

Vid neurologi- och rehabiliteringsmottagningen tar vi emot patienter med neurologiska sjukdomar via remiss från annan läkare eller via egen vårdbegäran.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.