Jobba med oss på njurmedicinkliniken

Vi erbjuder sjukvård dygnet runt för patienter med njursjukdomar i alla stadier, från lätt njurpåverkan till avancerad njursvikt med behov av dialysbehandling eller njurtransplantation.

På njurmedicinkliniken består vår personal bland annat av dietist, läkare, njursviktskoordinator, kurator, sjuksköterskor och undersköterskor.

Mottagning

Vid njurmottagningen lägger vi stor vikt vid att behandla njursjukdomen i ett tidigt skede och att informera patienten för att motverka en försämring av njurfunktionen och minska risken för framtida dialys- eller transplantationsbehov.

En stor del av vår verksamhet är dialysbehandlingar. Målet är att patienten i möjligaste mån ska kunna sköta sin dialysbehandling själv. Dialysverksamheten har hand om både bukhinne- och bloddialys, mottagningarna finns på Centralsjukhuset i Karlstad och Sjukhuset i Torsby.

Vårdavdelning

Vid klinikens slutenvårdsavdelning utreds och behandlas patienter för såväl njursjukdomar som andra internmedicinska åkommor. Stor vikt läggs vid optimal akut handläggning av njursvikt.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.