Jobba med oss på onkologikliniken

Onkologikliniken har ett länsövergripande ansvar för den allmänonkologiska cancersjukvården i Värmland. I uppdraget ingår även det operativa ansvaret för specialiserad palliativ vård. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med länets kommuner.

Onkologikliniken arbetar med behandling av cancersjukdom med strål-, isotop-, cytostatika- och hormonbehandling samt molekylärbiologiska läkemedel. Kliniken finns på Centralsjukhuset i Karlstad och består av en onkologisk mottagning, cytostatikamottagning, klinisk prövningsenhet, strålbehandlingsenhet och en vårdavdelning med onkologiska och palliativa vårdplatser.

Palliativa konsultteam

Onkologikliniken har palliativa konsultteam i Karlstad, Kristinehamn och Säffle. Våra team finns till för att stötta både patient och närstående.

Strålskydd

Sjukhusfysik är en integrerad del av kliniken och har även ansvar för allt strålskydd inom Region Värmland.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.