Jobba med oss på rehabiliteringen

Rehabilitering bedrivs inom både öppen- och slutenvård. Vi erbjuder arbetsterapi, musik- och bildterapi, fysioterapi och kuratorsverksamhet.

Vi sätter personliga mål tillsammans med patienten och anpassar metoder efter den enskildes behov. Vi tar tillvara på varje individs förmåga att uppfatta, kontrollera och använda sina rörelser.

Arbetsterapimottagningen

Våra arbetsterapeuter hjälper de som på grund av olycka, sjukdom eller medfött handikapp har svårt att klara sitt dagliga liv, möjlighet att träna, ta tillvara och utveckla sina fysiska, psykiska och sociala förmågor. Behandlingen sker individuellt eller i grupp och består av aktiviteter som ökar möjligheterna att kunna påverka sin livssituation. Våra arbetsterapeuter finns på olika mottagningar runt om i länet.

Kuratorsmottagningen

På våra kuratorsmottagningar hjälper vi patienter och anhöriga genom krisbehandling, stödsamtal/bearbetande samtal, socialrättslig information, stöd till närstående och råd och stöd enligt LSS.

Musik- och bildterapimottagningen

Mottagningen för musik- och bildterapi finns på Centralsjukhuset i Karlstad. Till oss kommer patienter för att få medicinsk musik- och bildterapi som är en annan form av psykoterapi. De konstnärliga terapierna ger både fysisk och psykisk rehabilitering, och sker både individuellt eller i grupp.

Fysioterapimottagningen

Fysioterapeuter ger råd och stöd till patienter med besvär som begränsar eller hindrar kroppens rörelseförmåga. Våra fysioterapeuter finns på olika mottagningar runt om i länet.

Vi bedömer, behandlar och förebygger orsaker som ligger till grund för begränsad funktion i leder och muskler, psykosomatiska begränsningar, neurologiska besvär och cirkulations- och andningsrelaterade åkommor. 

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.