Jobba med oss inom verksamhetsområde öppenvård sydvästra

Verksamhetsområde öppenvård sydvästra består av vårdcentraler i Grums och Säffle Nysäter och psykiatrisk öppenvård i Säffle. Samt närvård i Säffle. Verksamhetsområdet samverkar med slutenvården inom Region Värmland och med våra kommuner.

Vårdcentraler

Region Värmlands vårdcentraler erbjuder sjukvård, råd och stöd under livets alla skeden. Vi ser till att patienter som besöker någon av våra vårdcentraler får bedömning, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering beroende på sjukdom och symtom. Åtta av tio patienter färdigbehandlas hos oss. Vid behov remitterar vi vidare.

Vår personal består av bland annat är allmänläkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, astma och KOL). På en vårdcentral finns oftast mödravårds- och barnavårdscentral och ungdomsmottagning.

Jourcentral

Jourcentral finns i Säffle. Jourcentralen är öppen på kvällar och helger när vårdcentralerna är stängda. Hit kommer patienter som har ett akut sjukdomstillstånd som inte behöver vård på sjukhus. 

Psykiatrisk öppenvård

Den psykiatriska öppenvården ska ge god psykiatrisk vård till de svårast psykiskt sjuka. Öppenvården utgör basen i behandlingsarbetet och ska så långt som möjligt ses som en del av närsjukvården och därför erbjuda vård och behandling i patientens närmiljö. Detta innebär i sin tur att arbetet ska präglas av samverkan med andra aktörer.

Närvården

Hos närvården vårdas de som behöver vård dygnet runt under en begränsad tid. Närvårdsavdelningar finns i Säffle och Kristinehamn.

Målet är ett behovsstyrt omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå. Till närvårdsavdelningen kan patienter komma som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid. De har ett sjukdomstillstånd som inte kräver diagnostik och/eller behandling av ett mer specialiserat vårdutbud.

Patienten kan komma via vårdcentral, någon av länets akutmottagningar eller någon av länets vårdavdelningar. De har ett medicinskt behov som är bedömt av läkare och det är närvårdsläkaren som lägger in patienten. Inläggning kan ske dagtid måndag-fredag.

Närvårdsläkaren är i tjänst dagtid, under jourtid är det jourlinjen i Karlstad, medicin, kirurgi eller ortoped, som är det akuta medicinska stödet. Under dagtid finns även fysioterapeut och arbetsterapeut tillgänglig för avdelningen.

Verksamheten präglas av ett nytänkande förhållningssätt som möjliggör användande av ny teknik och nya arbetssätt. I det digitala behandlingsrummet, som finns på avdelningen, kan man koppla upp sig till jourläkaren vi Skype. Genom teknikens hjälp kan då läkaren se patienten, patienten kan se läkaren och personalen är med som läkarens förlängda arm.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.