Jobba med oss inom verksamhetsområde öppenvård västra

Verksamhetsområde öppenvård västra består av vårdcentraler i Arvika, Eda, Årjäng och psykiatrisk öppenvård i Arvika. Verksamhetsområdet samverkar med slutenvården inom Region Värmland och med våra kommuner.

Vårdcentraler

Region Värmland vårdcentraler erbjuder sjukvård, råd och stöd under livets alla skeden. Vi ser till att patienter som besöker någon av våra vårdcentraler får bedömning, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering beroende på sjukdom och symtom. Åtta av tio patienter färdigbehandlas hos oss. Vid behov remitterar vi vidare.

Vår personal består av bland annat är allmänläkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, astma och KOL). På en vårdcentral finns oftast mödravårds- och barnavårdscentral och ungdomsmottagning.

Jourcentral

Jourcentral finns i Arvika. Jourcentralen är öppen på kvällar och helger när vårdcentralerna är stängda. Hit kommer patienter som har ett akut sjukdomstillstånd som inte behöver vård på sjukhus. 

Psykiatrisk öppenvård

Den psykiatriska öppenvården ska ge god psykiatrisk vård till de svårast psykiskt sjuka. Öppenvården utgör basen i behandlingsarbetet och ska så långt som möjligt ses som en del av närsjukvården och därför erbjuda vård och behandling i patientens närmiljö. Detta innebär i sin tur att arbetet ska präglas av samverkan med andra aktörer.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.