Kultur och hälsa

Konstenheten arbetar med kultur och hälsa varje dag. På många andra platser i vår organisation görs det också insatser. Sjukhusbiblioteket, musik- och bildterapeuterna med flera arbetar också med kultur och hälsa dagligen.

Kulturens roll inom hälso- och sjukvården väcker allt större intresse och undersökningar och studier bekräftar kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Representanter från Karlstads universitet, Region Värmland och Karlstads kommun arbetar på olika sätt aktivt för en framtid där kulturen har en självklar plats i våra och andra verksamheter runt om i vårt samhälle.

Här delar vi information, länkar till artiklar, litteratur, webbsidor och annat på ämnet Kultur och hälsa.

Hur kan kultur inverka på vår hälsa? Kan kreativitet, medveten rörelse, reflektion, känslominnen, kroppsmedvetenhet och perception påverka vårt mående? Kan möten med dans, musik, teater, bild, matlagning, naturrelaterade aktiviteter och skapande ha betydelse för hälso- och sjukvårdens utveckling och framtid?

På den här sidan kan den intresserade inspireras, informeras och ta sig vidare till plattformar och forum på ämnet. Kanske hittar ni guldkorn här som ni kan ta tillvara och utveckla vidare till något som passar just er.

 

Se spännande exempel från Danmark på vad konst kan betyda i vårdmiljö.

Läs om bland andra Eva Bojner Horwitz arbete med  Kulturhälsoboxen

Kolla in samlingsplatsen för kutur online Kulturarenan.

Den kulturella hjärnan, upptäck forskning, studier, föreläsningar och mycket annat.

Ni har väl sett Lerins lärlingar. Personer med funktionsvariationer som möter konsten och utvecklas i skapandet.