Gestaltning av innergård

Efter en urvalsprocess fick konstnär Johan Paalzow 2018 uppdraget att utforma en innergård på Centralsjukhuset i Karlstad.

Verket Honungsblomma. Från idé och skiss via hårt arbete till färdig gestaltning.

© Johan Paalzow / Bildupphovsrätt 2019