Budget omfördelas för att stötta fler konstnärer i Värmland

Coronasmittan påverkar hela samhället, också kulturlivet. Med anledning av rådande omständigheter så har Konstenheten, Region Värmland, beslutat att omfördela budget till konstnärlig gestaltning vid ombyggnation genom att göra ett riktat stöd till yrkesverksamma, professionella konstnärer bosatta i Värmland.

Text "Riktat stöd från Konstenheten, Region Värmland".

Öron, näsa, halsmottagningen, Ögonmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad samt familjecentral och folktandvård i Säffle ska byggas om, med en total budget på 500 000 kr för konstnärlig gestaltning. Konstenheten hade i normala fall, i direktupphandling, genom nationell utlysning gett uppdrag till en eller ett par konstnärer, att gestalta lokalerna. Nu väljer vi istället att anordna en öppen inlämning av konstverk, med fokus på att skapa fyra kollektioner anpassade till aktuella verksamheter och lokaler. Valfri teknik, mellan 50 och 150 cm i omfång. Inlämning av förslag sker digitalt och bedömning samt urval görs av Konstenheten tillsammans med arbetsgrupp från de berörda verksamheterna.

Syftet är att ge ett riktat stöd till de värmländska konstnärerna samt att fördela summan till ett större antal konstnärer.

Ansök senat 15 juni

Bild på verk skickas till daniel.gustafsson2@regionvarmland.se senast 15 juni 2020. Ange titel, teknik, mått och pris.