Spikningsceremoni i Karlstad måndag 3 december

Karin Ängeby, kvinnokliniken CSK, kommer att presentera sin avhandling "Prolonged latent phase of labour" och sedan spika upp den på björken i biblioteket. Tiden är kl 12.00 och ingen anmälan krävs.

Den 7 december 2018 disputerar Karin Ängeby i omvårdnad vid Karlstads universitet. Avhandlingens titel är:
"Prolonged latent phase of labour - Prevalence, labour outcomes, quality of care, women's experiences and preferences, and psychometric properties of a questionnaire"

Karin Ängeby, som är anställd vid Kvinnokliniken, Centralsjukhuset Karlstad, kommer att kort presentera sitt avhandlingsarbete måndagen den 3 december kl. 12.00. Därefter spikas avhandlingen på den björk som är rest i Sjukhusbiblioteket på Centralsjukhuset i Karlstad.

Välkomna den 3 december!