Spikningsceremoni med Staffan Tevell i Karlstad

På fredag den 25 oktober kl 12.00 presenterar Staffan Tevell sin avhandling och spikar upp den på björkstammen på Sjukhusbiblioteket i Karlstad.

Staffan Tevell, som är anställd vid Infektionskliniken, Centralsjukhuset Karlstad, disputerar på Örebro universitet den 15 november 2019 med sin avhandling:

Staphylococcal prosthetic joint infections: similar, but still different.

Kom och lyssna på när han kort presenterar sitt avhandlingsarbete och sedan spikar upp den i björstammen på fredag den 25 oktober kl. 12.00. 

Inbjudan