Openathens

Hur använder jag Openathens?

Först ansöker du om ett konto https://register.openathens.net/regionvarmland.se/register

Du ska registrera din regionvarmland-epostadress. Sedan får du ett epostmeddelande med en länk för att välja lösenord. Ditt OpenAthens-konto är nu klart att användas.

Om du är privat vårdgivare och inte har någon regionvarmland-epostadress, så registrerar du den e-postadress du använder på din arbetsplats.

Använd sedan länkarna på bibliotekets databassida https://www.regionvarmland.se/kultur/Sjukhusbiblioteken/Databaser1/. Om du behöver logga in i OpenAthens för att få access, så kommer en inloggningsruta fram.

Du behöver inte logga in för att söka i PubMed. Däremot kan du behöva göra det för att nå artiklar i fulltext. Använd då den oranga ikonen. Välj sedan den länk som säger OpenAthens.