Patientinformation

Detta är några exempel på sidor med patientinformation:

1177 - åtkomst för alla

Best Practice - åtkomst för regionanställda

Clinical Key - åtkomst för regionanställda

Giftinformationscentralen - åtkomst för alla

Internetmedicin - åtkoms för alla

Medibas - åtkomst för alla

Medline Plus - åtkomst för alla

Smittsamma sjukdomar A-Ö - åtkomst för alla